Psychoterapeutické poradenství a konzultace Mgr. Alena Hagarová

Psychoterapie je jedním z účinných způsobů psychologické pomoci, plánované, promyšlené. Jedná se o spolupráci terapeuta a klienta, který přichází za odborníkem pro pomoc v situaci, kdy se potřebuje zorientovat, najít řešení, smysl či cestu, ujasnit si myšlenky, případně hledá možnost jak svoji situaci změnit. Terapeut je průvodcem a partnerem na cestě hledání. Pomáhá utřídit myšlenky, najít úlevu díky porozumění souvislostem, posílit víru člověka ve vlastní schopnosti a sílu věci řešit. Každý člověk je jedinečná bytost a proto i přístup je individuální podle potřeb klienta.

Nabízím podporu a pomoc lidem

  •  kteří se ocitli v tíživé životní situaci
  •  s osobnostními nebo vztahovými problémy
  •  kteří mají emoční problémy, poruchy nálad, deprese nebo trpí úzkostí
  •  s přetrvávajícími vzpomínkami na zátěžové situace, s traumatickými zážitky
  •  s vážným onemocněním
  •  kteří pečují o svoje blízké s nemocí nebo na sklonku života
  •  kteří hledají smysluplnou cestu životem, chtějí lépe porozumět svému chování

Psychoterapeutická péče je vázána mlčenlivostí. Pracuji v souladu s Etickým kodexem české psychoterapeutické společnosti.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Po ukončení vysoké školy jsem pracovala s dětmi a později přešla do oblasti péče o dospělé, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Díky nim jsem získala zkušenosti a pohledy do spletitosti lidských příběhů a naději, že každý člověk má šanci žít spokojeně. Jen ho někdy zastaví osud, nebo vlastní selhání a pak hledá cestu.

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor poruchy chování na PgF UK Praha (1990-95). Další vzdělávání 5iletý psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii 5iletý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze Psychoterapeutická práce s traumatem – roční odborný kurz Základy narativní praxe

stáže na odborných pracovištích pravidelné supervize

kontakt a objednání

Mgr. Alena Hagarová, tel. 776 330 963  V pracovní dny od 8 do 20hod.

Konzultace jsou možné po telefonickém objednání v Náchodě a v Hradci Králové

Cena sezení je 500Kč za 1hod. Služba je hrazena přímo a je možné ji poskytovat i anonymně.

Pokud jste hospitalizováni Vy nebo někdo z Vašich příbuzných v Oblastní nemocnici Náchod a při hospitalizaci potřebujete psychoterapeutickou péči, je možné ji využít bezplatně v rámci nemocniční péče. Je možné požádat ošetřujícího lékaře o návštěvu psychoterapeuta, případně upozornit ošetřující personál, že máte o psychoterapeutickou podporu zájem.