NABÍZÍME  PRONÁJEM MÍSTNOSTI PRO NABÍDKU SLUŽEB V OBLASTI VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ ČI ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY. JEDEN DEN V TÝDNU.

Více informací na kontaktu: Gabriela Kluhová tel.:  774 996 312