MUŽSKÝ KRUH

Mužský kruh je de facto kmen, zázemí pro muže kteří se rozhodli a nebo cítí potřebu smysluplné, pozitivní změny svého života a světa pro sebe a pro druhé. Je to zázemí pro muže, kteří si uvědomují, že zdrojem toho co se odehrává před jejich očima jsme každý z nás a my sami.

Mužský kruh, je způsob setkávání mužů ve vzájemném respektu, rovnoprávnosti, obohacení a mužské síle prodchnuté moudrostí a vědomostí.

Mužský kruh muže přivádí k jejich celistvé síle, důvěře ve své mužské kvality a to co je nejdůležitější přivádí muže zpět k milosrdenství a moudrosti jejich srdce, získávají zpět svou přirozenou mužskou důstojnost a ztrácejí zbytečná masky a začínají si uvědomovat to, že za to co vidí před svýma očima jsou zodpovědní oni sami.

Mužský kruh je místem pro získání a doplnění své mužské síly a mužských kvalit, aby se mohly sebevědomě projevit v životě každého chlapa.
Kde stojím ve svém životě jako muž? Jsem rád mužem, jaký je můj obraz o mužích? Jaké jsou skutečné mužské vlastnosti?
Jaký je můj postoj k mužské sexualitě? Mohu se na muže skutečně spolehnout? Z čeho se vlastně skládá mužská síla a jak funguje?
Kde najdu svou plnou mužskou sílu a stabilitu? Jaké je partnerství muže a ženy v jejich skutečných rolích? Co je fenomén “hodného kluka” a nakolik jsem já “hodným klukem?”

Tyto a mnohé z dalších otázek si možná kladete a možná byste si měli klást.

Večery jsou vedeny formou councilu. Council/Poradní kruh je sdílení a naslouchání ze srdce. Pro mnoho mužů se stal council zažitým rituálem a smysluplným časem stráveným s muži.
Council nabízí způsob komunikace, který vede k aktivnímu naslouchání, upřímnému, soucitnému a rovnoprávnému vyjadřování. Dává prostor novým vhledům a porozumění, moudrosti v rozhodování a léčení.
Pro mnoho mužů se stal council zažitým rituálem a smysluplným časem stráveným s muži.

Termíny a témata letošních Mužských kruhů v Hradci Králové jsou následující:  19.6. 2017

Kdy: pondělí   2.10. 20.11.

Téma:  nechme se překvapit :-)

V čase: 19:00 – 21:00hod

Vstupné: 200Kč

Info a rezervace do kruhu: David Kopecký, tel.: 420 733 654 280, www.davidkopecky.cz

Těšíme se na každého chlapa, který přijde načerpat svou mužskou sílu a zažít pocit, že patří do kmene mužů!
Více o mužských kruzích se dočtete také na www.muzskykruh.cz