ENERGYVET je veterinární sekce společnosti Energy. Naše filosofie a pohled na zdraví/nemoc vychází z celostního pojetí přístupu ke zvířatům a v širším ohledu i ke vzájemným interakcím s námi, lidmi. Pracujeme se sortimentem přírodních bioinformačních produktů, které vycházejí z principů staré východní medicíny s využitím nejnovějších poznatků fytoterapie, krystaloterapie, homeopatie a moderních bioinformačních metod.

Přednášející: MVDr. Milena Martincová (milena.martincova@energy.cz) – praktická veterinární lékařka a certifikovaná poradkyně Energyvet. S preparáty aktivně pracuje, a to jak v ordinaci, tak v poradně a taktéž ve svém vlastním životě. Zabývá se též psychosomatikou a komplexním pohledem na své zvířecí pacienty a jejich páníčky.

Na úvodním semináři se posluchači seznámí s Pentagramem, jednotlivými elementy, energetickými toky, bloky a vztahy mezi orgánovými systémy a se základními principy použití bylinných přípravků.

Účast: počet míst je omezen na maximálně 12 osob

Kdy: sobota 15. září 2018

V čase: 10.00–17.00 včetně hodinové přestávky na oběd

Cena: 800 Kč

Osvědčení: Po absolvování všech čtyř seminářů frekventanti obdrží certifikát odborného poradce.

Vede: MVDr. Milena Martincová, tel.: 775 284 591 , e-mail.: milena.martincova@energy.cz

Závazné přihlášení na jednotlivé semináře – prosím posílejte na e-mailovou adresu monika.mouckova@energy.cz spolu s Vaší korespondenční adresou, číslem mobilního telefonu a termínu semináře/ů.

Jednotlivé semináře a témata nemají přímou návaznost, a lze je tedy absolvovat v libovolném pořadí. Semináře Institutu Energyvet (IEVET) obvykle probíhají 2x ročně, jako jarní a podzimní semestr. Informace o dalších termínech naleznete na stránkách Energyvet http://www.energyvet.cz/cz_kalendar_60