ENERGYVET je veterinární sekce společnosti Energy. Naše filosofie a pohled na zdraví/nemoc vychází z celostního pojetí přístupu ke zvířatům a v širším ohledu i ke vzájemným interakcím s námi, lidmi. Pracujeme se sortimentem přírodních bioinformačních produktů, které vycházejí z principů staré východní medicíny s využitím nejnovějších poznatků fytoterapie, krystaloterapie, homeopatie a moderních bioinformačních metod.

Přednášející: MVDr. Milena Martincová (milena.martincova@energy.cz) – praktická veterinární lékařka a certifikovaná poradkyně Energyvet. S preparáty aktivně pracuje v ordinaci, poradně i ve svém vlastním životě. Zabývá se též psychosomatikou a komplexním pohledem na zvířecí pacienty a jejich páníčky.

Na tomto semináři si představíme zbývající nepentagramové preparáty. Posluchači se seznámí s jejich složením, potenciálem, účinky, kombinacemi a zejména praktickým využitím. Nahlédneme nově také do botaniky, fytoterapie, biochemie a psychosomatiky.

Účast: počet míst je omezen na maximálně 12 osob

Kdy: neděle 2. prosince 2018

V čase: 10.00–17.00 včetně hodinové přestávky na oběd

Cena: 800 Kč

Osvědčení: Po absolvování všech čtyř seminářů frekventanti obdrží certifikát odborného poradce.

Vede: MVDr. Milena Martincová, tel.: 775 284 591 , e-mail.: milena.martincova@energy.cz

Závazné přihlášení na jednotlivé semináře – prosím posílejte na e-mailovou adresu monika.mouckova@energy.cz spolu s Vaší korespondenční adresou, číslem mobilního telefonu a termínu semináře/ů.

Jednotlivé semináře a témata nemají přímou návaznost, a lze je tedy absolvovat v libovolném pořadí. Semináře Institutu Energyvet (IEVET) obvykle probíhají 2x ročně, jako jarní a podzimní semestr. Informace o dalších termínech naleznete na stránkách Energyvet http://www.energyvet.cz/cz_kalendar_60