Konstelace jsou metodou, která vychází z přítomného okamžiku, terapeut nevkládá žádné své představy či záměr a čeká na to, co vyvstane. Je to bezpečná a otevřená práce s lidmi zaměřená na jejich zdroje a kořeny. Práce s konstelacemi v sobě zahrnuje také rovnováhu mezi dáváním a braním ve vztazích a hledá tak harmonii. Pokud jsou vztahy jakkoli narušeny je těžší realizovat svůj plný potenciál, cítit se plně naživu a dobře ve svém těle.

Má práce klade větší důraz i na prožívání v těle a jeho částech. Vedla jsem konstelace i s spolu s ayurvédskou poradkyní, která potvrzovala svými znalostmi z ayurvédy poznatky z konstelací. To spolu s mou intuicí mě přivedlo k této kombinaci. Tělo od sebe nemůžeme oddělit. Je to nosič našich prožitých událostí a to i těch vytěsněných. Není však nezbytně nutné vždy nahlížet fyzické tělo v každé konstelaci. Je to spíš doprovodný nástroj.

Není ani třebapřijít s připraveným tématem ke konstelaci. Téma ke konstelaci může vyvstat i během setkání. Lze se jen zúčastnit za základní vstupné.

V každém případě odejdete obohaceni.

Kdy: pátek  1.9., 29.9., 17.11., 8.12. 2023

V čase: od 17:00 – 21:00hod.

Sebou: pohodlný oděv, nápoj

Cena:  vstupné 444,-kč, s konstelací 777,-kč

Více info : 777 363 265

Vede zkušená konstelátorka Kristýna Hanzlová