Srdečně vás zvu na seminář,

který je jakýmsi propojením mezi starým a novým pojetím světa. Hlavní důraz kurzu je kladen na lidskou individualitu a přijetí zodpovědnosti za svůj život. Očekávejte, že dostanete návod, jakým způsobem docílit všeho, co si v životě zamanete. Podmínkou je pochopení vlastní jedinečnosti, která však sama o sobě neznamená nic, jestliže není podporována určitým uvědoměním sebe sama.

Můžete se těšit na mnoho zábavy, informací, radosti a pochopení. Všechno je ve vašich rukách a svět jde vždycky jen vstříc vašim požadavkům. Proto si ukážeme, jak toto velké zrcadlo nastavit, aby odráželo vždy jen to, co chcete vy.

Seminář Svět zázraků aneb zrcadlo duše vás přivede k novým informacím, praktickým radám a k práci s kvantovou vlnou (kvantovka). Dostanete návod, jak svůj život řídit z pozice vědomého člověka. Dozvíte se též velmi podnětné informace o skrytých zraněních, která jsou důležitým faktorem na cestě našeho vývoje. Čeká vás mnoho podnětných informací i praktických cvičení.

V rámci semináře  si představíme svět jako zrcadlo, které nám odráží pouze naše niterní myšlenkové, či emocionální pochody. Takže ve skutečnosti je důležité, jaké emoce a myšlenky používáme a podle toho se odehrává náš vnitřní svět. Pochopení této tématiky znamená pochopení života.  Bohužel, většina lidí se orientuje na vnější techniky, metody a způsoby utváření reality, než na využití svého jedinečného potenciálu a úžasného fenoménu zrcadla.

Většina lidí se domnívá, že život, který žijí se jim odehrává nahodile a nemohou nic ve své podstatě ovlivnit. To je obrovská chyba! Všechno pozitivní, co nečekaně  vstoupí do jejich reality pak považují za zázrak, či náhodu.

Ale vše je ve skutečnosti jinak! Každý člověk byl obdařen smysly a možnostmi, které mu umožňují vybírat si schéma vlastního života a zároveň si tvořit realitu takovou, jakou chce. Pokud to nedělá a vidí ve svém životě zázraky, náhody nebo čáry, tak nežije vědomý život, neboť jediný tvůrce zázraků je Vesmír a člověk sám.

Každý účastník po absolvování semináře získá zdarma:

  • Motivační audio nahrávku k opakování témat semináře: Svět zázraků ve formátu MP3.
  • Zařazení do projektu VTVR2019 na 30 dnů zdarma. Jestliže má účastník semináře již tento projekt předplacený, bude těchto 30 dnů navazovat na předplacené období.
  • Jeden z účastníků bude během semináře vylosován a zařazen do projektu VTVR2019 na 1 rok zdarma

Kdy:: 8. 12.  2019

V čase: 09:00 – 16:00 hodin (12:00 – 13:00 hod. přestávka na oběd)

Cena:  2500 Kč

Lektor: Jiří Lexa

Kontakt:  kvantovacesta@seznam.cz, telefon: +421 905 807 714 (Asistentka)

Prihlásit se můžete na : www.kvantovacesta.cz

Svět zázraků aneb zrcadlo duše