Od poloviny roku 2019 mne zaujaly změny, které jsem začala pozorovat v bioenergetických polích a čakrách lidí, kteří vyhledávají moje služby. Ráda bych Vás teď se svými postřehy seznámila. Vycházet budu ze svých poznámek, které jsem za tu dobu nashromáždila.

Při své práci se věnuji mimo jiné i tomu, co se by se dalo nazvat aktivací energetického pole, nebo také harmonizací čaker. Jde o techniku práce s elektromagnetickým polem člověka skrze propojení jeho, moje a Univerzálního pole.

Proces si řídí aktivované pole pokaždé samo, protože nejlépe ví, co jeho majitel aktuálně potřebuje. Používám kovové kyvadlo, jak já říkám, k přepisu plusů na mínusy a mínusů na plusy, ale spíše jde o nastavení tzv. nulového bodu v prostoru jednotlivých čaker a tím k aktivaci a harmonizaci proudu energie v čakře, jako když vypneme a zapneme přístroj, který náhle přestal fungovat. Následně pracuji ještě s jemněhmotnými těly. K tomu už používám vlastní ruce a jejich citlivost, své vnímání a vedení odkudsi ze Zdroje, nebo z pole klienta… Zkrátka intuici a vyšší vedení (Ruce světla).

Procesem aktivace biopole člověka a jeho harmonizací začne tělem proudit dostatek energie a znovu se tak nastartují samoléčící schopnosti fyzického těla, jemuž jsou energetická těla jakousi předlohou. Jako zásadní vnímám při procesu aktivace nejen harmonizaci energetického systému, ale napojení klienta sama na sebe, tedy propojení mezi jeho 3. a 7. čakrou pro plné vnímání sebe sama a vlastního fyzického těla. Dále to, čemu říkám otevření systému, což je jakési překonání či spíše zklidnění dotyčného obranných reakcí a blokací a propojení všech vrstev a částí, které celý systém obsahuje (čakry, meridiány, jemněhmotná těla, apod.).

Toto vše je velmi důležité pro příjem energie z vnějšku i pro vlastní vnitřní vyzařování. Všechna elektromagnetická pole na sebe neustále vzájemně působí, ať už jde o blízkost jiného člověka, prostředí, v němž se každý den pohybujeme (práce, domov, město), krajinu či přírodu kolem, nebo například počasí. To vše s námi neustále komunikuje a pokud je naše pole stabilní, energeticky silné a dobře uzemněné, pak jsme v harmonii se sebou i s okolím. Tohle je cílem mé práce, vyladit pole lidí, aby byli stabilní a mohli svobodně kráčet a bezstarostně tvořit.

Teď k pozorovaným změnám v elektromagnetických polích a čakrách. Všimla jsem si, že zatímco dříve proudila energie v čakrách ve spirálách, jež procházely vrstvami jemných těl, v současnosti jde spíše o pulzace ven do těchto jemných těl a dovnitř fyzického těla. Energie vytváří přitom v čakrách symboly posvátné geometrie, spíše než jen samotný proud spirály. Možná jde o jev, který provází vibrační vzestup těl, a to jak hmotných, tak nehmotných, v návaznosti na vibrační vzestup planety v rámci procesu, kterému obecně říkáme transformace. Při záměrech, pokud je jich vůbec zapotřebí, se pozornost obrací ke zdravým a harmonickým částem v systému, které pak slouží jako předloha pro ty části elektromagnetického pole, jež v harmonii nejsou, a k vnitřním přirozeným zdrojům bytosti. Těla jsou potom daleko více inteligentní a snáze spolupracují se Zdrojem a rychleji se ladí. Celý proces se tak zkracuje a zintenzivňuje.

Nové bytosti inkarnující se v současné době na Zemi, tedy děti, které se rodí od počátku roku 2020, budou mít zřejmě už zcela nový druh energetického systému. Zcela laicky popsáno, čakry budou slité do kanálu, nebudou už tolik oddělené, pravděpodobně nebude nutné, aby jednotlivé čakry předpřipravovaly energii pro zpracování fyzickému tělu, protože nově zrozené bytosti budou už vibračně uzpůsobeny nové vysokofrekvenční energii přicházející v současnosti na planetu. Fyzická těla nových bytostí budou schopna pojmout daleko více energie než těla naše. Současně ale budou daleko hyperzenzitivnější a tudíž citlivější na čistotu energií v prostředí, v němž budou žít, což je ostatně už vidět u některých současných dětí. Bude proto zapotřebí doplňovat některé složky k jejich uzemněnosti, například různými esencemi z přírody (kameny, rostliny, vůně apod.). Můžeme v tom snad spatřovat i jakousi naději, že budoucí již vědomá a poučená generace bude daleko více dbát na čistotu a ochranu zdrojů planety, než jsme to dělali my. Jednoduše proto, že by v tak znečištěném prostředí dlouho nepřežila. Jde o jakýsi novodobý proces evoluce a návratu zpět k přírodním zdrojům a spolupráci s Matkou Gaiou.

Vše, co jsme doposud tvořili, nedělali jsme jen pro sebe, ale svými Aha momenty, prací na sobě, očistou rodů a pochopením souvislostí, či psychosomatiky, jsme vytvářeli zápisy do kolektivního vědomí lidstva v rámci Jednoty společenství bytostí, jimž říkáme člověk. Je třeba si ale uvědomit, že tyto informace a změny, které vznikají přepisem v energetických polích a jejich harmonizací, tvoříme též pro bytosti bez těla, které možná budou v rámci svých vesmírů hledat v budoucnu nové domovy, nebo i pro čerstvé mladé duše, připravené k inkarnaci zde na Zemi, jež ale doposud nemají žádnou inkarnační zkušenost ze života v těle nebo ve hmotě. Jsme tady možná vyslanci a průzkumníci pro celý Vesmír, pak tedy, prosím, žijme a tvořme tak, abychom zanechali svým nástupcům tento svět v lepším stavu, než jaký jsme jej od svých předchůdců obdrželi.

Věra Kloučková, asistentka pedagoga, manuální terapeut a očista aurického pole
Publikováno v časopisu Ve hvězdách

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk