Kalendář akci

Léčivé divadlo

5.4. pátek od /8:00.-21:00.hod /Léčivé divadlo/ Roman Černý


Nové začátky

Víkend 10.-11.2../ lektorka Míla Lukášová


Sebeláska a vnitřní dítě

Víkend 23.-24.3/ lektorka Míla Lukášová


Tvoření hojnosti

Víkend 27.-28.4./ lektorka Míla Lukášová


Kurz olejomalby metodou Bob Ross

sobota 11.5. .od od 9:00 do cca 16:00 hodin/ lektor/ Pavel Michalica


Hlasem a rytmem k sobě

pátek 12..4. od 18: 00-21:00hod./ vede Pavel Jasanský


Poznání, jako podmínka duchovního vzestupu jednotlivce a lidstva

pátek 22.3. od 18:00hod/ lektorka RNDr. et Mgr. Hany Sar Blochové


?