OM Chanting

Léčení sebe sama, lidstva a Matky Země…OM Chanting  v relaxačním studiu ABECEDA POZNÁNÍ“Během OM Chantingu ve Španělsku vzalo slunce na sebe stejnou podobu, jakou vidím, když probíhá Om Chanting, je to kosmické světlo energie ÓM.” Šrí Svámí Vishwananda “Bůh přebývá v každém.Tím, že budete sloužit lidem, tím, že budete pomáhat lidem, tím, že lidi budete milovat, tím budete sloužit a milovat Boha.” Šrí Svámí Vishwananda

“Pamatuj, ať jsi kdokoli a je-li Tvůj vývoj pomalý nebo rychlý, Bůh Tě miluje. Miluje Tě dokonce větší láskou, než by Tvá mysl kdy dokázala připustit.”Šrí Svámí Vishwananda

Informace: Shree – Lucie Svilia, email: l.svilia@seznam.cz, tel. 774 315 396
Diveshini- Gabriela Kluhová, email:gabriela@www.abecedapoznani.cz, tel.: 774 996 312
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podrobné informace např. o dalších kruzích v ČR: http://bhaktimarga.cz/om-chanting/Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Vše, co jest povstalo skrze ně… ÓM je prvotní vibrace celého stvoření. OM Chantingu je starověká skupinová duchovní léčivá technika, která využívá kosmické vibrace ÓM k léčení.Všichni potřebujeme udělat změnu a pomoci harmonizovat nerovnováhu, v nás samých, v našich rodinách, společnosti, nebo v životním prostředí.Léčení tímto způsobem probíhá po celém světě! Jen v Čechách má poženání organizovat OM přes 200 lidí.Sedí se ve dvou kruzích (viz. obrázek níže), kdy nejsilnější léčení probíhá v hruhu vnitřím, ve kterém se postupně všichni vystřídáme.A jednou za čas probíhá v Praze nebo jinde v ČR Maha OM Chanting, kam se sjíždějí lidé z celé republiky a kde je kolikrát účasten jako host i některý z oddaných z ášrámu Swámího v Německu nebo náš český Swámí Vishwa.

Příběhy a zážitky účastníků OM Chantingu: zde

Setkávání přátel a oddaných Šrí Swámího Vishwanandy ve studiu

pro zájemce, kteří by se rádi přidali, podrobnější informace jsou: zde

ATMA KRIJA JÓGA

OM Chanting je součástí učení ATMA KRIJA JÓGY. Díky milosti Mahávatára Babajiho byly prostřednictvím Šrí Svámího Vishwanandy předány světu starodávné a utajované znalosti v podobě Atma Kriya Yogy. Při zasvěcení do Atma Kriya Yogy je praktikující napojen přímo na energii mistrů a jsou mu tak odemčeny dveře k seberealizaci.
Kdo zná např. knihu “Životopis jogína” od Paramahansa Jógánandy (který se znovu vtělil), jaké požehnání a pomoc Atma krija je.

Atma Kriya je nejsnadnější cestou k uvědomění si jednoty s celkem, neboť na cestě k realizaci Boha propojuje tělo, mysl a ducha. Atma Kriya připomíná, že vše je Bůh v každém čase a prostoru.“ Šrí Svámí Vishwananda

seznam čeckých učitelů a více info zde:  http://bhaktimarga.cz/atma-kriya-yoga/ 

Další učení milovaného Mistra Šrí Swámího Vishwanandy

www.bhaktimarga.cz

 • simply meditation
 • džapa
 • mudry
 • modlitby a púdža
 • zpěv manter i malování

INFORMACE K DARŠANŮM ŠRÍ SWÁMÍHO VISHWANANDY

povídání o daršanu Sri Swamiho Vishwanandy v Praze 2010

http://swamivishwananda-cz.blogspot.cz/  

KNIHA – MĚSTSKÝ JÓGIN

Zde je k přečtení knížka, kterou sepsal na přímý popud Mahavatara Babajiho, jeden z učitelů Atma Kriya Jogy – Vamadév, pod příznačným názvem Městký Jógin. Knížečka vychází v internetové podobě aby sloužila jako zdroj inspirace. Zde je odkaz:Urban Yogi Book Czech

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sri Swami Vishwananda

Sri Swami Vishwananda je duchovní mistr z ostrova Mauricius. Již několik let navštěvuje řadu zemí Evropy, Ameriky, Afriky i Asie, aby tam donesl své poselství o univerzální Boží lásce. Inspiruje lidi, aby otevřeli své srdce Boží lásce. Učí je překračovat své hranice jednotlivých náboženství a vede k pochopení, že za zdánlivými rozdíly se skývá vše spojující Jednota. Jeho učení nabízí cenné podněty a praktické metody, které nám pomáhají nalést Božství a Božskou radost v nás samých.

Trpělivě nám vysvětluje, jak můžeme zlepšit způsob našeho života i myšlení. Láska, která vyzařuje ze Swámího Vishwanandy se dotýká lidských srdcí a inspiruje nás k tomu, abychom k sobě byli navzájem láskyplnější.

„Bůh je nyní ve tvém srdci. To jediné, co musíš udělat, je vykročit k Němu jako první. Musíš Jej chtít celou svou duší a celým svým srdcem.“ Sri Swami Vishwananda

„Mým úkolem je otevírat lidem srdce a dovést je k poznání, že v sobě nesou nekonečnou lásku aže je velmi snadné dávat tuto lásku druhým a to bezpodmíněčně.“ Sri Swami Vishwananda

Rezervace na Daršany či jiné akce

V případě vlastního zajištění

 • Tel.: 0049 (0)6124 / 7276915 (pracovní dny 10:00-17:00 hod. kromě pondělí)
 • E-mail: registration@bhaktimarga.org
 • Hotely, které se nachází v blízkosti centra Bhakti Marga ve Springenu, Německo:
  • 0049 61241324
  • 0049 61246182
  • 0049 61244061

Adresa centra Bhakti Marga, hlavního působiště Swamiho

Am Geisberg 2-6, D-65321 Springen, Německo

?