OM Chanting

Léčení sebe sama, lidstva a Matky Země…OM Chanting  v relaxačním studiu ABECEDA POZNÁNÍ“Během OM Chantingu ve Španělsku vzalo slunce na sebe stejnou podobu, jakou vidím, když probíhá Om Chanting, je to kosmické světlo energie ÓM.” Šrí Svámí Vishwananda “Bůh přebývá v každém.Tím, že budete sloužit lidem, tím, že budete pomáhat lidem, tím, že lidi budete milovat, tím budete sloužit a milovat Boha.” Šrí Svámí Vishwananda

“Pamatuj, ať jsi kdokoli a je-li Tvůj vývoj pomalý nebo rychlý, Bůh Tě miluje. Miluje Tě dokonce větší láskou, než by Tvá mysl kdy dokázala připustit.”Šrí Svámí Vishwananda

Informace: Shree – Lucie Svilia, email: l.svilia@seznam.cz, tel. 774 315 396
Diveshini- Gabriela Kluhová, email:gabriela@www.abecedapoznani.cz, tel.: 774 996 312
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podrobné informace např. o dalších kruzích v ČR: http://bhaktimarga.cz/om-chanting/Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Vše, co jest povstalo skrze ně… ÓM je prvotní vibrace celého stvoření. OM Chantingu je starověká skupinová duchovní léčivá technika, která využívá kosmické vibrace ÓM k léčení.Všichni potřebujeme udělat změnu a pomoci harmonizovat nerovnováhu, v nás samých, v našich rodinách, společnosti, nebo v životním prostředí.Léčení tímto způsobem probíhá po celém světě! Jen v Čechách má poženání organizovat OM přes 200 lidí.Sedí se ve dvou kruzích (viz. obrázek níže), kdy nejsilnější léčení probíhá v hruhu vnitřím, ve kterém se postupně všichni vystřídáme.A jednou za čas probíhá v Praze nebo jinde v ČR Maha OM Chanting, kam se sjíždějí lidé z celé republiky a kde je kolikrát účasten jako host i některý z oddaných z ášrámu Swámího v Německu nebo náš český Swámí Vishwa.

Příběhy a zážitky účastníků OM Chantingu: zde

Setkávání přátel a oddaných Šrí Swámího Vishwanandy ve studiu

pro zájemce, kteří by se rádi přidali, podrobnější informace jsou: zde

ATMA KRIJA JÓGA

OM Chanting je součástí učení ATMA KRIJA JÓGY. Díky milosti Mahávatára Babajiho byly prostřednictvím Šrí Svámího Vishwanandy předány světu starodávné a utajované znalosti v podobě Atma Kriya Yogy. Při zasvěcení do Atma Kriya Yogy je praktikující napojen přímo na energii mistrů a jsou mu tak odemčeny dveře k seberealizaci.
Kdo zná např. knihu “Životopis jogína” od Paramahansa Jógánandy (který se znovu vtělil), jaké požehnání a pomoc Atma krija je.

Atma Kriya je nejsnadnější cestou k uvědomění si jednoty s celkem, neboť na cestě k realizaci Boha propojuje tělo, mysl a ducha. Atma Kriya připomíná, že vše je Bůh v každém čase a prostoru.“ Šrí Svámí Vishwananda

seznam čeckých učitelů a více info zde:  http://bhaktimarga.cz/atma-kriya-yoga/ 

Další učení milovaného Mistra Šrí Swámího Vishwanandy

www.bhaktimarga.cz

  • simply meditation
  • džapa
  • mudry
  • modlitby a púdža
  • zpěv manter i malování

INFORMACE K DARŠANŮM ŠRÍ SWÁMÍHO VISHWANANDY

povídání o daršanu Sri Swamiho Vishwanandy v Praze 2010

http://swamivishwananda-cz.blogspot.cz/  

KNIHA – MĚSTSKÝ JÓGIN

Zde je k přečtení knížka, kterou sepsal na přímý popud Mahavatara Babajiho, jeden z učitelů Atma Kriya Jogy – Vamadév, pod příznačným názvem Městký Jógin. Knížečka vychází v internetové podobě aby sloužila jako zdroj inspirace. Zde je odkaz:Urban Yogi Book Czech

?