Co je to bazální stimulace?

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Péče o pacienta je v tomto v konceptu strukturovaná tak, aby podporovala

a aktivovala jeho zachované komunikační i pohybové schopnosti.

U pacientů s nevratnými změnami výrazně podporuje kvalitu života.

Co je podstatou bazální stimulace?

Mozek má zvláštní schopnost, dovede se přizpůsobit změnám způsobeným úrazem či nemocí. Bazální stimulace těchto regeneračních vlastností využívá. Dokáže obnovit mozkovou činnost využitím vzpomínek, životních návyků, zkušeností uložených v paměti pacienta. Různé stimuly vedou k znovuobnovení porušených nervových spojů.

Komu je bazální stimulace určena?

Pacientům s poruchou vědomí, po úrazech, po operacích, pacientům neklidným, umírajícím lidem , s demencí, nedonošeným dětem a seniorům.

 Má své využití v intenzivní, následné i domácí péči, dále v domovech pro seniory, v hospicích a ústavech sociální péče.

Jak mohu pomoci?

Každý člověk je individuální neopakovatelná bytost. Abychom mu mohli poskytnout individuální péči, musíme znát jeho autobiografii (návyky, denní rituály, oblíbené předměty, chutě, vůně, barvy, zážitky, zvuky, hudbu…). Tyto informace získáváme z autobiografické anamnézy od příbuzných formou dotazníku. Velkým přínosem je zapojení příbuzných do péče o pacienta.

Jak vypadá bazální stimulace v praxi?

Nejvíce používanými prvky jsou doteky, správné polohování, koupele, masáže, vestibulární stimulace (informuje pacienta o jeho poloze a pohybu), kontaktní dýchání.

Dále stimulace chuťovými, zvukovými, čichovými, optickými podněty (oblíbené nápoje, vůně, fotografie, …)

Stimulace kožních receptorů, kdy pacient reaguje na tlak, teplo, chlad, vibraci, lechtání. Lze použít předměty denní potřeby, předměty související s povoláním, oblíbené věci, hračky, talismany