Pojem “channeling” (čtěte jako “čenelink”) vychází z anglického výrazu “channel”, tedy “kanál”. Při channelování se stáváme jakýmsi komunikačním kanálem pro průchod informací z jemnohmotného světa.

Při channelování dochází k získávání informací skrze komunikaci s různými úrovněmi vědomí.

Lze se napojit na kameny, rostliny a zvířata stejně tak jako na Duše žijících i zemřelých nebo různé kolektivní vědomí a archetypální energie.

Důležitá je komunikace s vědomím vlastního těla.