Sanskrtský pojem daršan znamená spatřit svatou bytost a přijmout tímto její požehnání.

Pohled na světce, nebo vysvěcenou sochu a též i vizi božství v hluboké modlitbě, nebo meditaci, nazýváme také daršanem. Hudba a zpěv jsou základními prvky tohoto obřadu.

Božství ve svých různých podobách a pod různými jmény je uctíváno duchovními zpěvy a písněmi z různých oblastí světa.

darshan