Sri Swami Vishwananda je duchovní mistr z ostrova Mauricius. Již několik let navštěvuje řadu zemí Evropy, Ameriky, Afriky i Asie, aby tam donesl své poselství o univerzální Boží lásce. Inspiruje lidi, aby otevřeli své srdce Boží lásce. Učí je překračovat své hranice jednotlivých náboženství a vede k pochopení, že za zdánlivými rozdíly se skývá vše spojující Jednota. Jeho učení nabízí cenné podněty a praktické metody, které nám pomáhají nalést Božství a Božskou radost v nás samých.

Trpělivě nám vysvětluje, jak můžeme zlepšit způsob našeho života i myšlení. Láska, která vyzařuje ze Swámího Vishwanandy se dotýká lidských srdcí a inspiruje nás k tomu, abychom k sobě byli navzájem láskyplnější.

„Bůh je nyní ve tvém srdci. To jediné, co musíš udělat, je vykročit k Němu jako první. Musíš Jej chtít celou svou duší a celým svým srdcem.“ Sri Swami Vishwananda

„Mým úkolem je otevírat lidem srdce a dovést je k poznání, že v sobě nesou nekonečnou lásku aže je velmi snadné dávat tuto lásku druhým a to bezpodmíněčně.“ Sri Swami Vishwananda

Rezervace na Daršany či jiné akce

V případě vlastního zajištění

  • Tel.: 0049 (0)6124 / 7276915 (pracovní dny 10:00-17:00 hod. kromě pondělí)
  • E-mail: registration@bhaktimarga.org
  • Hotely, které se nachází v blízkosti centra Bhakti Marga ve Springenu, Německo:
    • 0049 61241324
    • 0049 61246182
    • 0049 61244061

Adresa centra Bhakti Marga, hlavního působiště Swamiho

Am Geisberg 2-6, D-65321 Springen, Německo