Masáž Lomi Lomi je terapie odpradávna praktikovaná na Havajských ostrovech. Základy této terapie spočívají na použití speciálních havajských technik, které díky své rytmice a provedení, mají vysoký terapeutický a relaxační účinek a zároveň je tato terapie šetrná k tělu maséra. Sedm principů havajské filozofie Huna:

1. Svět je to, co si myslíme, že je. Fakt je něco, co si můžeme vyfotografovat nebo nahrát na video. Všechno ostatní je interpretací těchto faktů; jsou to naše city a myšlenky. Vědomí toho, že myšlenky vytvářejí realitu a že si myšlenky můžeme vybrat, nás může vést k dalšímu počínání.

2. Není žádných omezení. Žádných limitů kromě těch, které si sami vlastním myšlením vytvoříme. Omezení a limity, ať užitečné, nebo ne, jsou našimi vlastními výmysly. Můžeme být svobodní, změnit své názory na omezení, zdraví, štěstí, úspěch, minulost, přítomnost i budoucnost.

3. Energie proudí tam, na co se soustřeďujeme. Jestliže se zaměřujeme na věci pozitivní, více pozitivního vidíme a přitahujeme. Například: Když se setkáme se zlobou a zaměříme se na ni, zvíříme tím energii zloby a o to víc ji okamžitě pocítíme. Na druhou stranu, když si v tom okamžiku všimneme něčeho krásného, třeba stromu, modré oblohy nebo čistých tkaniček u bot, a soustředíme se na to, pozitivní energie překryje zlobu a změní tím naši skutečnost. Proto zůstaňme zaostření na to, co chceme, a ne na to, co nechceme.

4. Teď je okamžik moci. Minulost již byla, budoucnost teprve přijde, ale tento okamžik je jediný, se kterým můžeme něco udělat, včetně změn pro budoucnost. Když chceme udělat změnu, buďme vyvážení v přítomnosti a vytrvejme.

5. Milovat znamená být šťastný. Starodávní Havajané se nezabývali tím, „miluje mě?“, nebo „miluji ho?“. Když je ve vztahu, počínání, práci a nápadech přítomný pocit štěstí, je tam i láska. Proto buďme šťastni se vším, co je dobré, a žehnejme tomu. Láska roste spolu s oceněním a vděčností.

6. Všechna síla pochází zevnitř nás. Už máme, co potřebujeme, jen jsme někdy zablokováni výchovou, okolnostmi nebo prostředím. Mějme tedy sebedůvěru, že naše spojení se zdrojem v nás samých je naprosto bezpečné.

7. Účinnost je mírou pravdy. Jestliže od života nedostáváme, co bychom si přáli, změňme své myšlení. Míra našeho úspěchu je vlastní pravdou. Žádná „protože“ nebo „ale když“, nejsou podstatná. Buďme dobří v tom, co děláme, a dělejme to nejlepší, co umíme. Zůstaňme pružní v tom, jakým způsobem se splní naše přání, protože stejně jako se stéká mnoho řek do jednoho moře, tak vede i mnoho cest ke stejnému cíli (http://www.novoucestou.cz).

Cena: 30 minut ………………………. 250Kč

Cena: 60 minut ………………………. 500Kč