Kniha světla a pravdy obsahuje 380 stran a více než 150 barevných obrázků!

Obsah knihy

 • Smysl života
 • Vesmírné zákony
 • Reinkarnace
 • Duše
 • Minulé životy
 • Karma
 • Duchovní cesta a špatné duchovní směry
 • Bible – Pravda nebo Lež?
 • Vžité, avšak mylné domněnky a představy v chápání duchovní cesty a nepochopení Boha
 • Modlitby a prosby
 • Pokora a vděčnost
 • „Nesuďte, abyste nebyli souzeni!“
 • Láska a vztahy
 • Rodina, rodiče a děti
 • Energie
 • Symbolika čísel
 • Význam a energie barev
 • Příroda
 • Duše zvířat
 • Aura a aurická těla člověka (fyzické, éterické, astrální, duchovní)
 • 13 čaker
 • Nemoci, duchovní příčiny nemocí a bolestí
 • Matka a dítě
 • Přechod duše do těla a narození člověka
 • Život a inkarnační plán duše
 • Lidské tělo, duše a smrt
 • Jak probíhá smrt
 • Rozloučení
 • Kam jde duše po smrti a kdo ji doprovází?
 • Život po smrti
 • Temné sféry a úrovně
 • Astrální boje
 • Úpadek duší, útoky proti Božímu řádu
 • Duchovní dimenze a Boží řád
 • Andělé, Cherubíni a ostatní Světelné bytosti
 • Unikátní popis s obrázky cca 80 Andělů, Cherubínů a Světelných bytostí!
 • 33 Atributů duchovní čistoty – včetně obrázků
 • Stvoření Země
 • Bůh a Lilien, Ježíš a Gloria
 • Sibila a její proroctví – o zkáze planety Země
 • Ježíš, pravda o jeho životě a jeho rodině
 • Duše Ježíše
 • Poselství obrazu „Poslední večeře“ od Leonarda da Vinci
 • Duše Ježíše
 • A další…

33 Atributů (vlastností), kterých musí každá duše ve svém vývoji dosáhnout. Karty jsou jedinečné tím, že vyzařují energie, daného atributu a působí tak harmonicky nejen na fyzické tělo člověka, ale zejména na jeho jemnohmotná těla, tj. na jeho auru!