Léčivé divadlo aneb od osudového dramatu k božské komedii

 Zveme vás na představení – na společnou procházku krajinami našeho těla a duše.  Představení, ve kterém budeme jak herci, tak i režiséry a tvůrci.

V první části naší hry vám bude nabídnut náhled do vašich vztahů s blízkými . Prostřednictvím konstelační metody nahlédneme nejen do našich vnějších vztahů, ale i do nevědomých pohnutek v naší mysli. Budeme vnímat rozdíl mezi “potřebou” a “chtěním”, mezi rozumem (hlavou) a citem (srdcem), mezi vnitřní a vnější motivací. Budeme se učit sjednotit naše cítění, myšlení, mluvení a jednání- najít naše skutečné Já. …

V druhé části si budeme hrát – improvizovat na téma “Adam a Eva u Stromu poznání“. Dotkneme se tak nepřímo vnitřního muže (animus) a vnitřní ženy (anima), jejich vzájemné komunikace uvnitř nás samotných. Odhalíme vzory-ideály do naší mysli vložené.

Naše setkání můžeme obohatit hrou na handdrum, bubnováním a spontánním tancem (závisí na naladění skupiny).

Nabídka pro vás:

  • meditace pohybem  (“ladění” na zdroj, cesta do našeho “středu”)
  • vztahové konstelace (zvědomění vnitřních pohnutek)
  • improvizační hra (cesta ke spontánnosti)
  • společné sdílení

Kdy: pátek: 5.4.2024

V čase: 18:00.-21:00.hod.

Vstupné: 200KčProvází:  Roman Černý/ Roman Černý

Doporučujeme předem ohlásit svoji účasti (počet účastníků je omezen na 14)

Kontakt: e-mail: nauka@post.cz, telefon: 735 383 165 (sms), mobil: 733 543 653

Více o mně a o mé životní filozofii najdete na webových stránkách: www.nauka-bohemia.cz