Terapie drahými kameny je stará jako lidstvo samo. Terapie se prováděla nejrůznějšími způsoby. Kameny se používali ve formě prášku, užívaly se jako léky či tablety, nebo se ponořili do vody, která se pila nebo se v ní koupalo. Drahé kameny se přikládaly na rány, aby zastavily krvácení. Nejjemnější terapií bylo využívání vibrace těchto kamenů přikládáním na čakry. Přírodní vědy a mnoho dalších už dávno dokázaly, že téměř všechny věci tohoto světa na sebe vzájemně působí, protože vše je v podstatě vibrace. To, co vidíme, slyšíme, můžeme nějak vnímat, i to, co se našim fyzickým smyslům jeví jako pevné látka, jsou v podstatě vibrace o různých frekvencích. Vibrující těleso tak může působit na jiné, které je k tomu vhodné svou stavbou, a tak se jejich vliv spojí… vibrace se dostávají do vzájemné “rezonance”, kdy každý kámen vibruje svým zvláštním způsobem. Tato vibrace odpovídá různým obrazům nemocí tělesné nebo duševně-duchovní povahy. Aura kamenů slouží jako ladící prostředek drah jemného těla, kameny mění vlastnosti aury jemného těla, uzavírající cesty, které přinášejí neštěstí a otevírající dráhy k možnostem novým.