NABÍZÍ SE PROSTOR PRO PEDIKÚRU NA JEDEN – DVA DNY V TÝDNU. Cena za pronájem jednoho dne činí 300Kč včetně provozních a jiných nákladů. Více info. u pí Kluhové na tel.: 774 996 312

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DAGMAR VOROBELOVÁ – pracovní den: pondělí / na objednání 

Tel.: 736 411 997, e mail: NSD@seznam.cz