Tělo disponuje přirozenou formou energie, která pokud volně proudí, pomáhá udržovat optimální zdraví a podporuje úlevu. Tento ideální stav volně proudící energie může být lehce narušen díky jakémukoliv negativnímu podnětu psychického či fyzického charakteru, který vyvolá podráždění a tak se vytvoří nejrůznější symptomy nedostatku pohody. Mezi faktory, které mohou mít negativní vliv na proud energie, patří v nemalé míře moderní uspěchaný styl našeho života. Jemná tlaková masáž s éterickými oleji napomáhá uvolňovat energetické dráhy, a díky tomu dochází ke stimulaci toku energie, a tím se nerovnováhy v těle vyrovnají a tělo se uvede opět do rovnováhy.

„Jsme součást všeho a vše je součástí nás“

Čakry jsou energetická centra v našem těle, jejichž funkcí je přijímat, přeměňovat a rozvádět nejrůznější druhy energií…

První čakra – základní – nás spojuje s fyzickým světem. Převádí vesmírnou energii na tělesně pozemskou rovinu, kdy touto čakrou proudí energie Země do celého našeho systému. Do působnosti této čakry patří všechny základní individuální i všeobecné požadavky života. Elementem této čakry je Země, smyslem čich.

Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena elementu vody, ze kterého povstává vše živé, voda oplodňuje a nechává vznikat život nový. Smyslem této čakry je chuť.

Třetí čakra solar-plexu představuje naše slunce, naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie. Elementem této čakry je oheň, smyslem zrak.

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko-emoční centra se třemi horními duchovními. Úloha čakry srdce je sjednocování skrze lásku a city, to naznačuje nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání dotyků, bytí v dotyku s věcmi a vnímání krásy.Elementem je vzduch, smyslem hmat.

Pátá čakra – komunikace našeho vnitřního života s vnějškem se odehrává převážně mluveným slovem, ale i gesty, mimikou a uměleckými projevy – hudba, malířství, výtvarné umění, tanec. Elementem této čakry je nositel zvuku Eter, smyslem sluch. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno co v nás žije – náš smích, pláč, naše pocity radosti i lásky stejně jako strachu a vzteku, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, a naše vnímání vnitřního světa.

Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší řídicí centrum centrálního nervového systému.

Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Zde jsme spojeni s božským Bytím bez vlastností a tvaru, které v sobě však všechny tvary a vlastnosti neprojevené obsahuje. Odtud začala naše cesta životem a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje.

Reiky

Reiki je vesmírná, životodárná energie, prastará celostní forma léčení těla, mysli i duše na všech námi lidmi dostupných úrovních. Ovlivňuje nejen důsledek, ale i příčinu nemoci, jak na úrovni psychické, tak i fyzické. Životní energie živí orgány, buňky těla a podporuje je v jejich vitálních funkcích. Reaguje na pocity a myšlenky. Pokud je toto plynutí narušeno, dochází ke snížení funkce jednoho či více orgánů fyzického těla. Reiky léčí tím, že plyne zasaženými částmi energetického pole, nabíjejíc je pozitivní energií. Dosažením zvýšení vibrační hladiny energetického pole je negativní energie naředěna a vytlačována z těla ven.