Určitě, když někde narazíte na spojení těchto dvou vibračně silných slov, připomene se Vám Václav Havel a jeho výrok: “Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí “, který pronesl v době Sametové revoluce. Asi nikdo z nás si tehdy neuvědomil, jaká síla a jaká vize, je v těch slovech obsažena. Smysl tohoto hesla vystihl Karel Schwanzenberg ve smutečním projevu během pohřbu Václava Havla: “… Václav Havel věděl, že když chápeme pravdu sebestředně, pouze jako svou pravdu, tak je to příčina sváru a nesnášenlivosti, proto jeho heslo bylo pravda a láska, neboť pouze láska nás přiměje naslouchat pravdě toho druhého, pravdě jiných. To je ta láska, která nás též vede k pokoře …”

Když jsem se k tomuto tématu dostala, byl to velmi silný prožitek. Vnímala jsem Lásku jako ženu a Pravdu jako muže, něco co je propojeno, co je totéž, jen v jiné polaritě. Myslím, že jde o témata především 3. čakry (Pravda) a 4. čakry (Láska). Cílem každé duše je asi dojít k Pravdě a Lásce, dojít ke své podstatě, která je ukrytá kdesi hluboko pod vrstvami lží, falše, nenávisti a kdovíčeho ještě. Může to být velmi těžké, zvlášť pro ty, kteří nezažili pocit lásky a bezpečí v dětství, hledají něco, o čem nevědí jak to vypadá. Ale i ti, kolem kterých láska i pravda byla a vědí, jak vypadá, často tápou a hledají, nedokážou ji totiž uchopit a udržet, jen se to příjemně kolem nich otře a je to pryč…zůstává jen pocit prázdnoty.

Jsme obaleni cizími pravdami a cízimi láskami, nevíme kde začínáme a kde končíme, kde jsou naše hranice. Cizím pravdám naslouchejme s láskou, přemýšlejme o nich, neberme je však za své vlastní. Vše totiž funguje jen v tom momentě, když si to řídíme sami, napojeni na svou podstatu, bez zásahu cizích energií. Když je to Vaše pravda a Vaše láska je vše OK, cítíte se silní a svět kolem Vás je v pořádku. Proto se teď často ptám, kde je v této situaci pravda? Kde je v této situaci obsažena láska? Cítím v tom pravdu a lásku? Jak to vnímám? Pravdě věříte, když je v ní obsažena láska, lásce věříte, když je pravdivá, opravdová, jinak pochybujete. Můžete věřit, že je Vám sdělována pravda s láskou? Žít v pravdě a lásce je zřejmě cesta nás všech. Dovolte si ve svém životě pravdu a lásku přijímat i dávat. Když ve Vašem životě bude pravda a láska, tak se nemůže nic stát. Opakujte si mantru JÁ JSEM PRAVDA A LÁSKA, ať ochutnáte vysoké vibrace těchto slov. Každý okamžik našeho života by měl obsahovat tyto dvě ingredience, aby výsledkem byla radost z bytí.

S láskou a pravdou Víla

Autor: Věra Kloučková, Smiřice
Více zde: https://reikivila.webnode.cz/texty/o-pravde-a-lasce/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Nastupující generace je úplně jiná liga. Je na současné dění ve světě nastavena

Manuální terapeutka Věra Kloučková, která se mimo jiné zabývá v relaxačním vzdělávacím studiu Abeceda poznání v Hradci Králové i čištěním aurického pole a jeho aktivací, hovoří o důsledcích koronakrize a pokládá si zároveň otázku, zda nás uvrhne do izolace, nebo spolupráce. A protože pracuje také ve školství, přibližuje rozdíly mezi současnou a nastupující generací.

S láskou a pravdou Víla

Autor: Věra Kloučková, Smiřice

Video: VE HVĚZDÁCH TV
Zdroj: https://www.youtube.com/channel/UCT4KuWm9LWickqCUjAdy3OA

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk