I po 24 letech mé duchovní cesty stále nacházím nové a nové mnou nepoznané hlubiny našeho Bytí. Jsem vděčná, že je mi umožněno do těchto hlubin poznání stále a stále nahlížet.

Díky přímému napojení se se samotným Stvořitelem, On je naší cestou. Cestou k návratu k sobě samému, cestou k návratu zpět – domů.

Jsem tu proto, abych i vás provedla těmito hlubinami a pomohla  vám nahlédnout za hranice všedních dnů.

Za prostor našeho čistého Bytí.

Finanční odměna za konzultační činnost  je na dobrovolném příspěvku dle uvážení klienta.

s Láskou Diveshini