VĚDOMÝ POHYB – TANEC – BIOENERGETIKA

Dvouhodinová setkávání věnovaná vědomému pohybu, tanci a práci s tělem, jež oslovují a oslavují krajinu těla i duše.

Kombinace spontánního tance, prvků taneční terapie a bioenergetiky přirozenou cestou obnovuje tok naší životní energie.

  •  přivádí do těla více dechu, pulsace a vědomí
  •  nenásilně rozvolňuje zatuhlé svalstvo a stereotypie na úrovni těla i mysli
  •  učí nás vnímání vlastního rytmu a sebeuvědomění
  •  umožňuje hlubší porozumění sobě samému a kontakt s pravým Já
  •  uvolňuje cesty sebeúzdravným silám pro tělo i duši
  •  přináší prožitek radosti

BIOENERGETIKA je léčebná metoda, kterou vytvořil americký lékař a psychoterapeut Alexander Lowen s cílem pomáhat lidem obnovovat jejich vlastní životní energii a užívat jejího plného potenciálu.

Pomocí bioenergetických cvičení se mohou uvolňovat chronická svalová napětí, která omezují pohyblivost a zabraňují volnému dýchání.

Bioenergetika tak otevírá přístup k vlastním energetickým zdrojům, přirozené spontaneitě a schopnosti emočního prožívání a propojení s tělem.

PŘIROZENÝ TANEC dokáže uvolňovat, osvěžovat, zrcadlit i proměňovat..

Dává možnost nacházet v sobě proměnlivé kvality čtyř základních elementů (země, oheň, voda, vzduch).

Vneseme-li do svého života uvolněný a svobodný pohyb, otevírají se před námi další možnosti vidění sebe sama, okolního světa i komunikace s druhými.

Tanec je dar, který má k dispozici každý z nás.

TANEČNĚ POHYBOVÁ SETKÁVÁNÍ nás inspirují ke svobodnějšímu pohybu, kterého jsme si zároveň vědomi. Přinášejí atmosféru respektu k přítomnému pohybovému vyjádření každého člověka. Nabízejí vlídné prostředí, které postrádá jakákoliv očekávání, výkonové tlaky či hodnotící soudy, a kde se lidé mohou uvolněně hýbat (a pobývat) beze strachu, pocitu nepatřičnosti či nedostačivosti.

Jsou otevřena ženám i mužům, bez rozdílu věku, tělesných proporcí či dosavadních tanečních zkušeností.

Jsou určeny:

* každému kdo touží obnovit ztracenou vitalitu, schopnost tělově prožívat, volně dýchat, vyjadřovat emoce, nalézt svůj vlastní střed a ukotvení v realitě….

* každému, kdo má chuť, potřebu nebo touhu tančit a opět zakusit stav prostého bytí v těle inspirovaném hudbou

Své tělo roztančíte pomalu a zcela přirozeně, za doprovodu příjemné, žánrově pestrobarevné hudby, v příjemně osvětleném sále a ve skupině podobně naladěných lidí.

Nedílnou součástí tanečně pohybových setkávání jsou relaxační a meditační techniky.

ZIMA 2018

Termín:  pondělí 5.3., 9.4., 7. 5., 4.6. 2018

V čase: 19:00 – 21:00 hod.(2hod)

Vstupné: 4 setkání 920Kč,  2 setkání 480Kč, jednorázové vstupné 260Kč

Setkáním provází: Mgr. Zuzana Říhová – psycholožka (zaměření na bodyterapeutickou práci a terapii tancem), lektorka pohybově – tanečních seminářů a dotekové terapie

Bližší informace: zuzana.rihova@netforms.cz nebo tel.: 608 300 729