Simply Meditation nám přinesl realizovaný Mistr Paramahamsa Šrí Swamí Vishwananda a šíří se po celém světě. Když cvičíte tyto techniky, je samotný Mistr na dálku s Vámi přítomen a proto jsou tato cvičení i přes svou jednoduchost natolik účinná.

Každý potřebuje lásku, ale hledáme jí okolo nás –  ve vztazích, práci, majetku, přitažlivosti, rodině, umění, dobročinnosti, soucitu apod. a toto vše je velmi nestálé. Klíčovým znakem Simply Meditation je,že lásku máme uvnitř nás a je nezávislá na čemkoliv vnějším.

Praktikování Simply meditation nás vede k propojení s touto láskou. Když se to uděje, začnete prožívat život radostněji a pozitivněji, vyplní se pocit prázdnoty.

Simply Meditation je velmi silná meditace, ale zároveň velmi jednoduchá na praktikování. Stačí 5-15 minut denně k maximálnímu účinku.

Simply Meditation je účinná ve všech důležitých oblastech života:

  • práce – zkvalitňuje pracovní dovednosti (soustředění, pozornost, kreativitu), pomáhá lépe zvládat pracovní výzvy a zlepšuje komunikaci s kolegy
  • vztahy – pomáhá napojit se na lásku v našem nitru a tím přestáváme být závislí na přijetí a lásce druhých
  • dovednosti – stanete se efektivnější v životě, práci i výchově dětí, zlepší se soustředěnost a pozornosti, kreativita a inspirace
  • děti – pokud jeden z rodičů medituje, děti se zlepšují v komunikaci a zlepšuje se jejich chování, vytváří se klidnější rodinné prostředí

Kdy není tato technika vhodná:

  • věk pod 18let jen s písemným souhlasem rodičů (možno již od 12 let)
  • pokud jste zasvěceni do Atma Kriya jógy, tak již tento kurz absolvovat nemůžete. Sim. Med. je doporučený praktikovat před kurzem Atma Kriya jógou.
  • Lidé s diagnózami: schizofrenie, psychóza, maniodeprese a bipolární afektivní poruchy.
    (Pro tyto diagnózy meditace nemusí být vždy přínosem. Je vaší osobní zodpovědností informovat o tomto stavu učitele Simply Meditation).