Hlubší praktikování Simply Meditation nás propojuje s láskou uvnitř náss vnitřní radostí a štěstím…a to je naše vnitřní dimenze.

Každý potřebuje lásku, ale hledáme jí okolo nás –  ve vztazích, práci, majetku, přitažlivosti, rodině, umění, dobročinnosti, soucitu apod. a toto vše je velmi nestálé. Klíčovým znakem Simply Meditation je,že lásku máme uvnitř nás a je nezávislá na čemkoliv vnějším.

Praktikování Simply meditation nás vede k propojení s touto láskou. Když se to uděje, začnete prožívat život radostněji a pozitivněji, vyplní se pocit prázdnoty.

Simply Meditation je velmi silná meditace, ale zároveň velmi jednoduchá na praktikování. Stačí 5-15 minut denně k maximálnímu účinku.

Simply Meditation je účinná ve všech důležitých oblastech života:

  • práce – zkvalitňuje pracovní dovednosti (soustředění, pozornost, kreativitu), pomáhá lépe zvládat pracovní výzvy a zlepšuje komunikaci s kolegy
  • vztahy – pomáhá napojit se na lásku v našem nitru a tím přestáváme být závislí na přijetí a lásce druhých
  • dovednosti – stanete se efektivnější v životě, práci i výchově dětí, zlepší se soustředěnost a pozornosti, kreativita a inspirace
  • děti – pokud jeden z rodičů medituje, děti se zlepšují v komunikaci a zlepšuje se jejich chování, vytváří se klidnější rodinné prostředí
    – kurz je možné absolvovat od 18let nebo 16-18let s písemných souhlasem rodičů