Jóga smíchu kombinuje nepodmíněný smích s jógovým dýcháním (Pranayama). Nepodmíněný smích, tedy smích bez důvodu, obchází naše intelektuální procesy, kterými jsme zatíženi a které jsou „brzdou“ přirozeného smíchu.

Smích vyvoláváme kombinacemi cvičení založených na smíchu (smíchocviky) ve skupině, očním kontaktu a hravosti, což po určité době vede k přirozenému smíchu. Koncept jógy smíchu vychází z vědecky ověřených poznatků, že naše tělo nerozlišuje mezi „předstíraným“ a „skutečným“ smíchem, pokud se rozhodneme dobrovolně se smát. Cvičení bývá zakončeno meditací smíchu a relaxací. Smích jako základní složka jógy smíchu přináší našemu tělu celkové okysličení, snižuje podíl stresového hormonu (cortisol), navozuje uvolnění v těle (pomocí vyplavovaných endormfinů) a celkově působí proti stresu a špatné náladě. Jógu smíchu „vynalezl“ Dr.Madan Kataria, indický lékař, který popsal úzkou souvislost mezi dýcháním a smíchem a v roce 1995 v Anglii založil první Klub smíchu. V České republice se smíchem jako lékem zabývá dr. Karel Nešpor a první učitel jógy smíchu Petr Fridrich, zakladatel Klubu smíchu v Praze a člen Laughter Yoga International. V současnosti existuje 10 tisíc klubů smíchu po celém světě. Když se smějete, měníte se a když se změníte, změní se i svět kolem vás. Dr Madan Kataria

Termíny konání jsou vždy aktuálně uveřejněny v rámci  programu studia.

Vede: Petr Vrběcký  Vstupné: dobrovolné  Bližší info a rezervace: Petr Vrběcký tel.: 737 128 350, email: 74vrba@seznam.cz, Klicperovo divadlo, Zdravotní klaun Praha, Certifikovaný instruktor Jógy smíchu, http://www.smichologie.cz/