Základní informace o vaginálním mapování

Vaginální mapování je velmi účinná akupresura necitlivých nebo bolestivých míst v intimní oblasti, která dokáže rozpustit i velmi stará psychická traumata, zvláště v oblasti intimity a vztahů (traumatické partnerské rozchody, nepříjemné nebo bolestivé milování, ale i zneužívání v dětství, znásilnění apod.). Tato psychická traumata se po nějaké době fyzicky projeví v intimní oblasti například jako bulky, malé jizvy nebo úplně necitlivá místa. Tato terapie také

  • dokáže v ženě opět rozproudit její ženskost, dokáže vás opět propojit s vaší intimní oblastí, dokáže vám vrátit ženskou energii, radost a chuť do života
  • dokáže navrátit citlivost do vaginálních stěn, dokáže zvýšit potěšení ženy v oblasti sexuality a intimity
  • dokáže úplně vyléčit jizvy v intimní oblasti (natržení a nástřihy při porodu, chirurgické zásahy, potraty)

Velké procento žen trpí bolestí případně necitlivostí při milování. A mnoho žen si myslí, že tato situace je běžná a nezbývá, než se s tímto stavem spokojit, protože s tím nejde nic dělat. To je velký omyl. Často jsou tyto stavy způsobeny nešetrnými porody (císařský řez, natržení nebo nastřižení hráze).  Ženy z porodnice odcházejí fyzicky poraněné a nejsou informované o tom, že s těmito jizvami je nutné pracovat, jinak může dojít právě k znecitlivění případně bolestivosti při milování. Vaginální mapování dokáže s těmito místy citlivě pracovat a žena může zase začít prožívat radostný milostný život.

Před vlastní terapií si prosím přečtěte několik častých otázek a odpovědí.

Jak velký užitek mi mapování přinese?

Podstatnou součástí celého léčivého procesu je vědomé rozhodnutí klientky se vyléčit a nechat odejít staré bolesti. Toto rozhodnutí musí vycházet z vašeho těla, z vašeho srdce, musí to být vaše vnitřní touha. Je dobré, aby mezi tímto rozhodnutím a vlastní terapií uběhnul nějaký čas, během kterého se vaše tělo samo začne na léčení připravovat. Je možné, že už v této době (před vlastní terapií) budete zažívat zajímavé stavy – bolesti v různých částech těla nebo jiné fyzické i psychické nepohodlí. Toto je součástí léčivého procesu a po terapii samo odezní.
Terapeut není léčitel s nadpřirozenými schopnostmi. Klientka se musí sama rozhodnout vzít svůj život do vlastních rukou a vyléčit se. Ve chvíli, kdy se samy vědomě rozhodnete pro vaše léčení, může terapeut správně vystupovat jako váš průvodce a učitel na této vaší cestě, nikoliv jako nenahraditelný zachránce. Terapie je pak přínosná pro obě strany a terapeut není po sezení vysílený, ale naopak odchází nabitý energií.

Co je to aktivní přijímání?

Aktivní přijímání je velmi důležitou součástí terapie. Důkladné a hluboké prožití všech emocí, které se při mapování objeví, je základem úspěchu. Důležitou součástí je práce klientky s dechem, pohybem a hlasem. Budu vás učit rozdýchat, protřást a hlasem vyjádřit přicházející emoce. Budu vás provázet tím, abyste začala více vnímat svoje vlastní tělo, doteky, vlastní pocity. Budete poznávat, jak na vás který dotek působí. Budu vás vést k dovednosti, která je v naší společnosti často zapomenutá – říct si nahlas o to, co chcete.
Mým cílem je také naučit klientku pracovat s vlastním tělem tak, aby dokázala i v budoucím životě uvolňovat přicházející napětí a bolest, ne pomocí prášků, ale pomocí prostředků vlastního těla.

Kdo určuje hranice?

Pravidlem číslo 1 této terapie je, že veškeré hranice stanovuje klientka. Terapeut bezpodmínečně respektuje tyto  hranice. Terapeut působí pouze jako průvodce v celém léčivém procesu, pro který se klientka rozhodnula.

Jak je to se soukromím?

Vnímání soukromí je velmi individuální. Klientka se po dobu celé terapie musí cítit bezpečně. Vlastní masáž může probíhat v sarongu, v dlouhých volných šatech, v dlouhé sukni a podobně.

Je součástí této masáže vzrušení?

Ne. Jedná se o čistě terapeutickou léčivou akupresuru.

Může být tato terapie bolestivá?

Ano. Dotek na některých místech může být bolestivý. Bolestivosti doteků si opět plně určuje klientka. Bolest je v ale tomto případě důležitou součástí celého léčivého procesu. Procházet si bolestí je velmi léčivé. Mnoho žen při terapii pláče, protože si znovu prožívají traumata, která měla po dlouhou dobu neprožitá a uložená ve svém těle. Často jsou tato traumata zasunuta do podvědomí. Díky této terapii si traumata prožijí a „rozdýchají“ je. A staré bolesti mohou odejít. Skrze bolest přichází uvolnění a následně citlivost, radost a potěšení.

Jak dlouho terapie trvá?

Jedno sezení trvá obvykle 3 hodiny. Počet sezení je velmi individuální, záleží na zraněních, která jsou v této oblasti uložena. Počet sezení si určuje klientka, obvyklá jsou 3 sezení. Mým cílem je pomoci vám vyléčit všechna zranění a pak terapii ukončit.

Mohu k terapii přizvat svého partnera?

Ano. Podpora vašeho partnera může být při této terapii prospěšná (masáž krku, hlavy, držení za ruku, podpora při dýchání). Tento zážitek může velmi prohloubit váš partnerský vztah. Doporučuji to však pouze u dlouhodobějších vztahů a v případě určité otevřenosti vašeho muže. Při terapii se mohou uvolnit velmi stará zranění a partner na to musí být připravený.
Je dobré partnera seznámit s tím, že léčením procházíte, i když se terapie nebude účastnit. Zároveň je možné ho stručně seznámit s možnými negativními efekty v průběhu léčení, ale i s (pro vás i vašeho partnera) velmi pozitivními změnami, které léčení do budoucna přinese.

Doporučujete individuální nebo skupinovou terapii?

Oba přístupy mají své výhody. Individuální sezení je soukromější, může se plně přizpůsobit aktuálním potřebám klientky. Skupinová terapie vede často přes prvotní ostych k většímu uvolnění díky podpoře ostatních žen ve skupině.

Jak je to s hygienou?

Samozřejmostí je tělesná hygiena klientky i terapeuta před i po masáži. Součástí terapie je masáž podbříšku přírodním masážním olejem, případně aromatizovaným podle přání klientky. Vlastní masáž intimních partií a vaginálních stěn probíhá v chirurgických rukavicích.

Důvěra

Vzájemná důvěra mezi klientkou a terapeutem je základním kamenem této terapie. Proto doporučuji absolvovat nejprve některou z klasických masáží, například masáž pěti živlů.

Cena

Cena za masáž (terapii) se skládá ze tří částí:

  • Bezprostřední náklady. Cena za masážní olej, za pronájem masážní místnosti, cestovné apod.
  • Cena za můj čas. Vycházím z toho, že skvělou masáž, která člověku přinese více radosti, klidu a harmonie do života, by si měl šanci dopřát každý bez ohledu na svoji aktuální životní situaci. Tedy vrcholová manažerka i nezaměstnaný. Zároveň se v této části ceny odráží i princip rovnocenného partnerství, který je také důležitou součástí vlastní masáže. Klient tedy ocení můj čas stejně jako svůj. Za hodinu mojí práce (včetně přípravy) mi tedy zaplatí tolik, kolik si sám vydělává hrubého. Klientům bez vlastního příjmu účtuji minimální hodinovou mzdu, tj. v současné době 55,- Kč/hod.
  • Třetí částí ceny je vlastně dar. Tak, jako já daruji masáž svému klientovi, tak mi klient daruje peníze. Částku si určí každý sám podle toho, jaký přínos mu moje masáž přinesla. Pokud to bude jenom příjemné hlazení, které klientovi mnoho dalšího nepřineslo, může se stát, že mi nebude chtít dávat nic navíc – i když i „obyčejné“ hlazení má svoji velkou hodnotu a v dnešní společnosti mnohdy chybí. Pokud ale například klientka po několika sezeních zjistí, že se v ní znovu probudila její ženskost, že má opět spoustu životní energie, že se v ní znovu probudila vášeň a radost ze života, připlatí mi třeba sto tisíc. Jakoukoliv částku přijmu s vděčností.

Kontakt
mobil: 777 239 841
www.radostaleceni.cz
info@radostaleceni.cz